katalogusok-chicago-pneumatic-flex2

Ajánlatkérés

Kérje ajánlatunkat, néhány órán belül válaszolunk Önnek!

Általános Szerződési Feltételek

A webáruház adatai:

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Lang&Co Kft.

Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

Székhely: 9423 Ágfalva, Fő u. 87.

Képviselő: Varga Csaba

Adószám: 14703029-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-017889

Bankszámlaszám: 10918001-00000070-35840009

Telefonszám: 06 99/320-971

E-mail: info(a)lavatech.hu

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A www.lavatech.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásban találja meg részletesen.

Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a www.lavatech.hu segítségét. Bizonyos termékek használata veszélyeket rejthet magában, ezért a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.

A megrendelt termékeket személyesen a székhelyünkön (9423 Ágfalva, Fő u. 87.), vagy a budapesti telephelyünkön (1205 Budapest, Határ út 69.) előzetes egyeztetés után tudja átvenni, kérés esetén azokat kiszállítjuk Önnek.

A szerződés, rendelési folyamat

Megrendelő megrendelése elküldésével a Lang&Co Kft. vásárlójává válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.

Megrendeléseket fogadunk e-mailben is.

A kiválasztott terméket a „Kosár” ikonnal a kosárba tesszük; majd egy felnyíló ablakban megjelenik, hogy mit tettünk a kosárba. Dönthetünk, hogy tovább vásárolunk, vagy befejezzük a vásárlási folyamatot. A kosár tartalmának megtekintésekor a regisztrált felhasználóknak lehetőségük nyílik a bejelentkezésre (ebben az esetben a korábban megadott számlázási/szállítási adatok betöltődnek). A kosár tartalma még szerkeszthető, így hozzá tudunk adni, vagy el tudunk távolítani terméket, mennyiséget tudunk módosítni. Bizonyos termékek nem db számban vannak meghatározva, hanem más mértékegységben. Példa: ha 10 méter PUR tömlőt szeretne vásárolni, akkor a mennyiséghez 10-et kell megadni. A kosár tartalmának ellenőrzését követően ki kell választani a szállítási és fizetési módot. Lentebb haladva lehetőség nyílik a regisztrációra. Ezt követően meg kell adni a számlázási és szállítási adatokat. A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. A megjegyzés rovatba rövid üzenetet írhat. Az Általános Szerződési Feltételeket elolvasását/tudomásul vételét igazoló jelölő négyzetet be kell jelölni. Végül a megrendelés megerősítése gombbal elindíthatja a megrendelést.

Adatvédelem: birtokunkba jutott, a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez és az esetleges promóciókhoz használjuk fel, semmilyen formában nem adjuk tovább harmadik félnek.

A regisztrált felhasználó teljes felelősséget vállalnak a jelszavuk kezeléséért, azt harmadik fél részére nem adja ki. A Lang&Co Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben.

A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld.

A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar. A fentiek szerint megkötendő szerződés írásban foglalt szerződésnek minősül, azt a Lang&Co Kft. iktatja, így az a későbbiekben is hozzáférhető lesz.

Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei

A www.lavatech.hu webáruházában kapható termékek szállítási költségei:

Bruttó 14 999 Ft-os megrendelésig:     Br. 1 190 Ft

Bruttó 15 000 Ft-os megrendeléstől:    ingyenes

A fizetés számla ellenében, a megrendelés során választott feltételek szerint történik.

Előreutaláskor a számla másolatát a megrendeléskor megadott e-mail címre megküldjük, majd a kiegyenlítést követően a szállítási folyamatot megindítjuk. Amennyiben a számla kiegyenlítése 7 naptári napon belül nem történik meg, úgy a számlát sztornózzuk és a megrendelést töröljük.

Utánvéttel/előreutalással történő fizetés esetén a számla a szállítólevél tasakjában, vagy külön tasakban, a csomagoláson található.

Amennyiben a megrendelt termék/termékek kiszállítását nem tudjuk 5 napon belül biztosítani, úgy a kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot és lehetősége nyílik a megrendelés visszamondására.

Jótállás, szavatosság, garancia

Az 1959, évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

A 151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a Lang&Co Kft. 1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik.

Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket a Lang&Co Kft. köteles vásárlói számára is biztosítani. Az egy évesnél hosszabb garancia pontos feltételeit az adott termékek leírásában feltüntetjük. Kérés esetén ezeket a feltételeket előre is megismertetjük kedves vásárlóinkkal.

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A Lang&Co Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Lang&Co Kft. kötelezettsége.

Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Lang&Co Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a Lang&Co Kft. által kibocsátott számla és a termékhez adott dokumentációk megléte. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Lang&Co Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Lang&Co Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletet kiegészült a 213/2008 (VIII.29) Korm. Rendelettel, mely 2008. szeptember 1-től hatályba lépett.

A garanciális ügyintézésből visszaérkezett termékeket az értesítést követő 21 napig tároljuk. Az át nem vett termékekért a 21. napot követően napi 300ft tárolási díjat számítunk fel. A 180 napig át nem vett termékeket, illetve ahol a tárolási díj már meghaladja a termék értékét, nem tároljuk tovább. A tárolás megszűnéséről külön értesítést nem küldünk.

Jogérvényesítés

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta –e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Lang&Co Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról.

Az Lang&Co Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket.

Az elállás joga

A Megrendelő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül jogosult indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a Lang&Co Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte, a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ilyen szolgáltatás például a gépösszeszerelés és az egyéb szolgáltatások. A Lang&Co Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.

A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:

olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl: kérésre összeállított konfigurációk).

Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban írja le, hogy el szeretne állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.

Szerzői jogok és hitvakozások

A Lang&Co Kft. weblapján (www.lavatech.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Lang&Co Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A www.lavatech.hu-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

Egyéb feltételek

A LAVAtech webshop-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Lang&Co Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.lavatech.hu akadálytalan működését és a vásárlást.

A Lang&Co Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Lang&Co Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, a Lang&Co Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

A termék szakszerű üzembe helyezését megfelelő óvatossággal, szakember segítségével végezze! A szakszerűtlen üzembe helyezés megvonhatja a termék garanciáját.

A vásárló panaszával, észrevételével a következő szervekhez fordulhat

Ágfalvi Közösségi Önkormányzat Jegyzője

9423 Ágfalva, Soproni utca 3.

Soproni Kereskedelmi és Iparkamara

9400 Sopron, Deák tér 14.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

9022 Győr, Türr István u. 1.

Postacím: 9002 Győr, Pf. 311.

  • BEKO
  • CONDOR
  • LAVAtech
  • Legris
  • Parker
  • Chicago Pneumatic

Cégünkről

Már az ország két pontján is elérhetőek vagyunk:
Budapest
Bemutatóterem, szerszám és kompresszor raktár, alkatrészelosztás, szervizelés.
Ágfalva
Szervizközpont, bemutatóterem, kompresszor raktár, szerszám és alkatrészelosztó.

Kapcsolat

Lang&Co Kft.
Székhely/Telephely I.: 9423 Ágfalva, Fő utca 87.
Telephely II.: 1203 Budapest, Határ út 22.

 

Telefonszám (Budapest): +36-70/319-92-73
Telefonszám (Sopron-Ágfalva): +36-99/320-971

 

E-mail: info@lavatech.hu

 

Adószám: 14703029-2-08

Bankszámlaszám: 10918001-00000070-35840009

Top of Page